Instruksjonsfilm:

Monteringsanvisning Ankermasse

Ankermasse VMU pluss

  • Funksjon: Europeisk teknisk godkjent ankermasse (ETA- 11/0415, ETA-11/0514, ETA-13/0909) til montering av ankerstang/helgjenget stang (min. kvalitet 5.8) i betong med og uten uten sprekker. Kan også brukes til montering av armeringsjern o.l. i betong, stein, teglstein, lettbetong og murblokker.
  • Materiale: Styrenfri 2-komponentmasse som inneholder polyesterharpiks, kvartssand og herder.
  • Monteringsinstruksjon: Monteringsanvisning i massive materialer som betong, stein, massiv tegl, lettbetong m.m: Bor et hull tilpasset festedetaljen. Rengjør hullet grundig med børste og blåsepumpe. De første 10 cm masse fra patronen kasseres (ikke tilstrekkelig blandet). Fyll deretter hullet med ankermasse (så mye at ankermasse presses ut av hullet når festedetaljen monteres). Trykk og skru inn festedetaljen til bunns i hullet. La massen herde før belastning. Monteringsanvisning i murblokk: Bor et hull tilpasset perfohylsen. Trykk perfohylsen inn i hullet. De første 10 cm masse ut av patronen kasseres (ikke tilstrekkelig blandet). Fyll deretter hele perfohylsen med ankermasse. Trykk og skru inn festedetaljen til bunnen av perfohylsen. La massen herde før belastning.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
  • Temperatur på ankermassen ved installering, minst + 5 ˚C.
Betegnelse Art.nr Antall Forp. ML
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.