Instruktionsfilm:

Monteringsanvisning Ankarmassa

Ankarmassa VMU plus

  • Funktion: Europeiskt tekniskt godkänd ankarmassa (ETA- 11/0415, ETA-11/0514, ETA-13/0909) för montage av ankarstång/ helgängad stång (min. kvalitet 5.8) i osprucken och sprucken betong. Kan även användas för montage av armeringsjärn o. d. i betong, sten, tegel, lättbetong och hålsten.
  • Material: Styrenfri 2-komponentsmassa innehållande polyesterharts, kvartssand och härdare.
  • Monteringsanvisning: Monteringsanvisning i massiva material som betong, sten, massivtegel, lättbetong m. m: Borra ett hål anpassat till fästdetaljen enligt tabellen nedan. Rengör hålet noga med borste och blåspump. De första 10 cm massa ur patronen kasseras (ej tillräckligt blandad). Fyll därefter hålet med ankarmassa (så mycket att ankarmassa pressas ur hålet när fästdetaljen monteras). Tryck och skruva in fästdetaljen till botten av hålet. Låt massan härda innan belastning. Monteringsanvisning i hålsten: Borra ett hål anpassat till perforhylsan enligt tabellen nedan. Tryck in perforhylsan i hålet. De första 10 cm massa ur patronen kasseras (ej tillräckligt blandad). Fyll därefter hela perforhylsan med ankarmassa. Tryck och skruva in fästdetaljen till botten av perforhylsan. Låt massan härda innan belastning.
Enhetsguide
D Diameter
D1 Ytterdiameter
G Gänglängd
H Huvuddiameter
L Längd
M Tjocklek
ML Moderlåda
Borrkap.mm Borrkapacitet mm
Max detalj-tjockl.mm Max detalj-tjocklek mm
Min borrdjup mm Minsta borrdjup mm
Skruvdim. mm Skruvdimension mm
Ytbeh. Ytbehandling
  • Temperatur på ankarmassan vid installation, minst + 5˚C.
Benämning Art.nr Antal Förp. ML
Ankarmassa 150 ml inkl. 1 st blandrör 84708 1 Förpackning 12
Ankarmassa 280 ml inkl. 2 st blandrör 84709 1 Förpackning 12
  • Informationsmaterial

    Här beställer du det informationsmaterial du är intresserad av. De levereras per post inom kort.