BRB

  • Funksjon: Skive (rundskive), iht. SS 70/SS 3576
  • Materiale: Stål hardhet HV200.
  • Overflatebehandling: FZB = Elforsinket 5 my, til innendørs bruk. FZV = Varmforsinket, til utendørs bruk.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
D D1 M Overfl.beh. Art.nr. E-nummer Antall Forp. ML
3.2 6 0.5 FZB 55532 1534289 500 Forpakning 40
4.3 8 0.8 FZB 55543 1534268 500 Forpakning 40
5.3 10 1 FZB 55553 1534269 500 Forpakning 40
6.4 12 1.5 FZB 55564 1534272 200 Forpakning 40
6.4 12 1.5 FZV 55864 1533996 200 Forpakning 40
8.4 16 1.5 FZB 55584 1534273 200 Forpakning 40
8.4 16 1.5 FZV 55884 1533997 200 Forpakning 40
10.5 22 2 FZB 555105 1534274 200 Forpakning 16
10.5 22 2 FZV 558105 1533992 200 Forpakning 16
13 24 2 FZB 55513 1534279 200 Forpakning 16
13 24 2 FZV 55813 1533993 200 Forpakning 16
17 30 3 FZB 55517 100 Forpakning 12
17 30 3 FZV 55817 1533994 100 Forpakning 12
19 34 3 FZB 55519 100 Forpakning 12
21 36 3 FZB 55521 100 Forpakning 12
21 36 3 FZV 55821 1533995 100 Forpakning 12
OBS! Artikkelnummer med overflatebehandling ”FZV” omfattes ikke av miljøvurderingene Basta, SundaHus & Byggvarubedömningen
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.