PERSONVERNERKLÆRING

For at du skal føle deg trygg

Vi i VSB etterstreber alltid et høyt nivå. Ikke minst når det gjelder datasikkerhet og personvern. For at du skal føle deg trygg og vite hvordan vi innhenter og bruker personopplysninger, finner du vår personvernerklæring her. Erklæringen beskriver dine rettigheter og hvordan du kan gjøre dem gjeldende. Har du fremdeles spørsmål?
Ta gjerne kontakt!

VSB Integritetspolicy

Parter og ansvar for behandlingen av dine personopplysninger

Västsvensk Byggskruv AB, organisasjonsnummer: 556243-3440, med adresse: Vävlagargatan 7, SE-507 30 Brämhult, Sverige (nedenfor kalt VSB), er personopplysningsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som skjer innenfor rammene for foretakets virksomhet.
 Hos VSB er vi opptatt av personvern og etterstreber alltid et høyt datasikringsnivå. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger. Den beskriver også dine rettigheter og hvordan du kan gjøre dem gjeldende. Det er viktig at du tar del av og forstår personvernerklæringen og føler deg trygg i vår behandling av dine personopplysninger. Du er alltid velkommen til å kontakte oss ved eventuelle spørsmål.

Hvorfor behandler vi dine personopplysninger?

For at foretaket skal kunne bedrive sin virksomhet, behandles personopplysninger til ulike formål knyttet til virksomheten.
 Vi samler inn bedriftsinformasjon og personopplysninger for å kunne oppfylle inngåtte kundeavtaler og på grunn av lovkrav, for eksempel våre forpliktelser ifølge bokførings- og skattelovgivningen. Med henvisning til interesseavveiing samler vi også inn foretaksinformasjon og personopplysninger i informasjons- og markedsføringsøyemed. Alt for blant annet å kunne kommunisere riktig informasjon til riktig person innenfor din organisasjon via telefon, sms, post og e-post samt for at vi skal kunne besøke deg og levere bestilte varer.

Innsamling av nettstatistikk

VSB benytter seg av såkalte informasjonskapsler fra Google Analytics på vsbyggskruv.se.

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som sendes til og lagres på din PC, mobiltelefon eller nettbrett når du besøker vårt nettsted. Det er to typer informasjonskapsler – permanente og midlertidige (session-cookies). Permanente informasjonskapsler lagres til du selv, eller serveren som har sendt dem, sletter dem. Session-cookies lagres midlertidig og forsvinner når du lukker nettleseren din.

Vi bruker informasjonskapsler på vsbyggskruv.se  for å kunne:

 •  Se informasjon som besøksstatistikk
 •  Se hvilke operativsystemer som brukes
 •  Se hvilke nettlesere som brukes
 •  Se hvordan ulike deler av nettstedet brukes av våre besøkende

Vi bruker ikke informasjonskapsler for å analysere hvordan du som person bruker nettstedet på individuelt nivå. Informasjonskapselen inneholder ingen personopplysninger, men hjelper oss bare å identifisere deg som en bruker på nettstedet. Hvis du ikke vil tillate lagring av informasjonskapsler på PCen din, kan du enkelt slå av, blokkere og fjerne lagrede informasjonskapsler innstillingene til nettleseren din. Da vil det ikke bli lagret noen informasjonskapsler.

Hvem deler vi personopplysninger med?

Vi etterstreber alltid at dine personopplysninger skal behandles innenfor EU/EØS, derfor er alle våre egne IT-systemer innenfor dette geografiske området. Ved systemmessig brukerstøtte og vedlikehold kan vi imidlertid være nødt til å overføre informasjonen til et land utenfor EU/EØS, for eksempel dersom vi deler dine personopplysninger med en personvernansvarlig som, enten selv eller gjennom en underleverandør, er etablert eller lagrer informasjon i et land utenfor EU/EØS. Personopplysningsansvarlig får i disse tilfellene kun ta del av den informasjonen som er relevant for formålet (for eksempel loggfiler).

Hvilket lovlig grunnlag har vi for behandling av personopplysninger?

Vi samler inn bedriftsinformasjon og personopplysninger du sender til oss, for eksempel: når du blir kunde hos oss, når du legger inn bestillinger og inngår avtaler med oss, når du kontakter support eller kundeservice, når du svarer på e-post og svarkort eller når du søker jobb os oss. Ettersom vi i hovedsak samarbeider med deg som næringsdrivende, samler vi inn først og fremst generell bedriftsinformasjon som firmanavn, organisasjonsnummer, telefonnummer og adresse. Dette er ikke personopplysninger (såfremt du ikke har enkeltpersonforetak) og omfattes ikke av GDPR.
 Det lovlige grunnlaget for behandlingen av ovennevnte personopplysninger er i hovedsak en rettslig forpliktelse, men kan også være en interesseavveining, for eksempel nå du som ikke-eksisterende kunde kontakter oss.

Hvor lenge oppbevarer vi dine personopplysninger?

VSB vil gjøre en vurdering årlig av om formålet med behandling av personopplysningene er til stede. Hvis ikke formålet med behandlingen av personopplysningene ikke er til stede, vil opplysningene bli slettet.

Hvilke rettigheter har du?

Du har rett til å få et registerutdrag vedrørende VSBs behandling av dine personopplysninger. VSB skal ved forespørsel om registerutdrag gi deg en en kopi av de personopplysningene som er under behandling. For eventuelle ytterligere kopier du ber om kan VSB ta en rimelig avgift ut fra administrative kostnader.
 Du har rett til å få dine personopplysninger korrigert dersom de er feilaktige, ufullstendige eller misvisende og rett til å begrense behandlingen av personopplysningene inntil de er endret.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Dersom opplysningene ikke lenger trengs til de formål de ble innhentet til
 • Dersom behandlingen er basert på den enkeltes samtykke og du trekker tilbake samtykket
 • Dersom behandlingen skjer pga. direkte markedsføring og du motsetter det at opplysningene behandles
 • Dersom du motsetter deg personopplysningsbehandling som skjer innenfor rammene for myndighetsutøvelse eller etter en interesseavveining og det ikke finnes berettigede grunner som veier tyngre enn dine interesser
 • Dersom personopplysningene er behandlet ulovlig
 • Dersom sletting kreves for å oppfylle en rettslig forpliktelse
 • Dersom personopplysningene gjelder barn og er innhentet i forbindelse med at barnet oppretter en profil i et sosialt nettverk

Du har også rett til å trekke tilbake et samtykke, motsette deg at det tas automatiske beslutninger, profilering og innvende mot direkte markedsføring.
  Du kan når som helst utøve dine rettigheter ved å be om tilgang til og korrigering eller sletting av personopplysninger. Kontakt VSB for å utøve dine rettigheter.
 Du har videre rett til å levere inn en klage vedrørende VSBs behandling av personopplysninger til Datainspektionen, gå inn på www.datainspektionen.se.

Endringer i personvernerklæringen

Vær klar over at vilkårene i personvernerklæringen kan endres. Den nye versjonen vil i slike tilfeller bli offentliggjort på VSBs hjemmeside Derfor bør du lese gjennom disse vilkårene med jevne mellomrom for å forvisse deg om at du er fornøyd med endringene. Ved endringer av materiell betydning vil vi også per e-post, dersom du har meddelt oss din e-postadresse, gjøre deg oppmerksom på at det er skjedd endringer.

Hvis endringene berører slik personopplysningsbehandling som vi utfører med støtte i ditt samtykke, vil vi gi deg mulighet til å gi ditt samtykke på nytt.

Hvis du vil vite mer

Har du spørsmål om VSBs behandling av personopplysninger eller vil benytte dine rettigheter, er du velkommen til å kontakte VSBs GDPR-ansvarlige. Ring da vår kundeservice +46 033-23 03 03 og spør etter GDPR-ansvarlig i foretaket eller send e-post til vsb@vsbyggskruv.se med attention GDPR-ansvarlig.

Last ned vår Personvernerklæring i pdf-format »

Uppdatert 2019-04-03

 

 

 

 

 

 • Informasjonsmateriell

  Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.