Miljøvennlige forpakninger

Et skritt på veien

Det er vårt mål å velge en vei der vi etterlater så få miljøspor som mulig. En viktig del for å nå fram er å se over og løpende oppdatere våre forpakninger. Ved å velge det mest miljøvennlige emballasjematerialet som finnes på markedet og, i de tilfeller der det brukes plast, velge gjenvunnet plast, kommer vi noen steg nærmere.

MILJØVENNLIG EMBALLASJE

VSB pakker i dag mesteparten av alle skruer i pappforpakninger av Miniwell. Det er selvfølgelig ikke noe nytt at vi bruker pappkartonger, det har vi alltid gjort. Det er en del av en bevisst strategi – for miljøets skyld. Ut fra et miljøsynspunkt er det beste alternativet å velge emballasje lagd av papir. Den fornybare kilden i materialet samt et sluttprodukt som er helt gjenvinnbart, gjør at papirbaserte forpakninger er et av de mest miljøvennlige forpakningsalternativene som finnes. Vi lot RISE, foreta en sammenliknende livssyklusanalyse (RISE 7PO5577) av vårt papirforbruk og vår plastemballasje da målet vårt var å lage en så miljøvennlig plastemballasje som mulig. Det viste seg at den nye plastemballasjens miljøpåvirkning, til tross for gjenvunnet plast, ble langt større enn

MILJØVENNLIG MINIWELL

All papirforpakninger som pakkes hos VSB er lagd av FSC-merket Miniwell med vinduer i cellulosemateriale, noe som gjør at hele forpakningen gjenvinnes som bølgepapp. Ved å arbeide løpende med høy fyllingsgrad har vi kunnet redusere unødvendig luft i forpakningene. Som bonus medfører optimeringen ikke bare positive effekter i butikken og for kunden. Miljøet har det også bedre ved at transporter og materialforbruk reduseres. Vår bølgepappemballasje leveres også utfoldet (flat), noe som gjør at vi får et stort antall levert på samme pall. Stort sett alle skruer pakkes hos oss i Brämhult, det lar oss være fleksible og har mulighet til å sikre kvaliteten på emballasjen vår.

FORPAKNING AV GJENVUNNET PLAST

Til vårt utvendige basissortiment

Vi har utviklet en forpakning av plast til visse artikler i vårt utvendige sortiment. For å redusere miljøpåvirkningen forpakningen utgjør, lages den av 70 % gjenvunnet plast.

Selv plastforpakningene er plassbesparende, med høy fyllingsgrad for å minimere luft i forpakningen.

En fiffig detalj er at disse forpakningene, i likhet med Miniwell, leveres flate til vårt lager og reises først opp i pakkemaskinen. På den måten slipper vi å transportere luft på veiene våre.

  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.