Turbo Spånskruv

Turbo Sponskruens geometri er unik.

Skarp spiss og gjenger tilpasset forankring i treverk. Gjengene tar umiddelbart og trekker skruen inn i sponplaten, samtidig som rillene under hodet forsenker skruen. Skruens unike innskruingsegenskaper er oppnådd ved å utstyre skruen med en skjærende borspiss, samt skråstilte og langsgående skjær mellom gjengene.

Dette gir følgende egenskaper:

  • Redusert risiko for sprekker i tre
  • Lavere moment ved tiltrekking
  • Redusert innskruingstid

  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.