Velkommen til oss i VSB

Fullskalaleverandør av festeelementer

Västsvensk Byggskruv AB startet i 1984. Helt siden da har foretaket utviklet seg løpende og regnes i dag som et av landets ledende i bransjen. Målet til VSB er å levere produkter med markedets høyeste kvalitet med stor punktlighet ved leveranser. Vi arbeider kontinuerlig med produktutvikling og kvalitetsoppfølging med tidsbesparende og arbeidsbesparende innovasjoner som målsetting.

KVALITETSPOLICY

VSB er et ISO 9001-sertifisert foretak med målsettingen å levere skruer og innfesting av høyeste kvalitet. For å greie raske leveranser uten restordre skal vi ha store volum på lager og i kundens øyne være den leverandøren som har den største kunnskapen om festeelementer.

For å klare dette, har vi et velfungerende kvalitetssystem. I kvalitetspolicyen belyser vi å alltid ha kvalifisert personale med stor produktkunnskap og et nært samarbeid med våre underleverandører. Vi arbeider også løpende med produktutvikling og løpende forbedringer innenfor foretaket. Alt for å sette kundene i fokus og ta hensyn til deres ønsker.

les mer

MILJØPOLICY

VSB er ISO 14001-sertifisert og har dermed en egen utarbeidet miljøpolicy der innholdet er at vi skal ta vårt miljøansvar og kontinuerlig arbeide for å minimere foretakets miljøbelastninger.

Veien dit går blant annet gjennom å forbedre alle de miljølover og forordninger foretaket berøres av. Men også ved å forbedre og effektivisere vårt miljøarbeid. Det er like viktig at miljøpolicyen er tilgjengelig for kunder, leverandører og allmennheten, som at alle ansatte i VSB skal ha god kjennskap til miljøpolicyen.

les mer

PERSONLIG SERVICE

VSBs mål er å være en fullskalastøtte for våre forhandlere. Med nær kontakt og personlig service får du alltid direkte og korrekte svar på dine spørsmål og problemer, f.eks. råd og anbefalinger ved valg av festeelementer og sortiment, eller hjelp med internopplæring av butikkpersonale.

Som Vilma-sertifisert leverandør er det selvfølgelig god orden på våre pris- og artikkelfiler. Der kan du finne informasjon om våre produkter, produktbilder, byggevare- og yteevneerklæringer, sikkerhetsdatablader osv. For å kunne imøtekomme og oppfylle våre kunders behov og krav bedre, produserer og spesialtilpasser vi produktfoldere, annonser og markedsføringsmateriell.

les mer

UTVIKLING AV EGNE VAREMERKER

VSB er spesialisert på skruer og innfesting, først og fremst til bygg, snekring, el og VVS. Vi henvender oss blant annet til jern- og byggevarehandelen samt til spesielt utvalgte grossister. I årenes løp har vi utviklet og arbeidet fram en rekke helt egne produkter som vi er ekstra stolte av.

V/S/B

VSB er hovedvaremerket for alt foretaket lager. Det markedsføres f.eks. på kartonger og i annonser rettet mot kunder, leverandører og sluttbrukere. VSB, som er en forkortelse av foretakets juridiske navn, Västsvensk Byggskruv AB, er som varemerke blitt mer kjent enn vårt foretaksnavn.

V/S/B

Turbo Trallskruv® og Turbo Spånskruv® har ved å få en skjærende borspiss, samt med skråstilte skjær mellom gjengene, fått unike tiltrekkingsegenskaper. Denne geometrien er patentert og er dermed eksklusiv for foretaket.

V/S/B

Jetting Screws® er en treskrueserie med unike tiltrekkingsegenskaper. Disse er oppnådd ved å utstyre skruene med en skjærende borspiss, samt med skråstilte og langsgående skjær mellom gjengene. Jetting Screws-serien består i dag av seks ulike typer treskruer, designen er også benyttet på andre utvalgte produkter

V/S/B

Dette varemerket omfatter inspeksjonsluker for alle behov, smaker og krav. Thonic® er en inspeksjonsluke som tåler å synes med markedets enkleste og raskeste montering.

V/S/B

Zincotech®Au og Zincotech®Ag er varemerkenavnene på de overflatebehandlingene VSB har valgt å arbeide med på stort sett hele sitt utvendige program av skruer. Overflatebehandlingen består kravene til korrosivitetsklasse C4 (RISE RAPPORT SP PX14769).

VSB

Bygglådan® er utviklet og måltilpasset for å fungere sammen med hele VSBs produktsortiment innenfor skruer og innfesting. Med Bygglådans smarte oppbygning og oversikten kofferten gir, forenkler den enhver håndverkers hverdag.

V/S/B

TRUSTGO® er varemerket for vår nye patenterte design.

En unik dobbeltledende gjenge med en skarp spiss som griper umiddelbart i stållekten. Skruen borer gjennom stållekten uten å danne noen stålspon og gir høy uttrekksverdi og stabil montering. Utformingen av gjengen gjør også at monteringen motstår vibrasjoner på en god måte.

les mer
<br />HVOR MANGE SKRUER KAN MAN PAKKE PÅ ÈN DAG?


HVOR MANGE SKRUER KAN MAN PAKKE PÅ ÈN DAG?

Her på VSB:s anlegg i Brämhult, Borås, pakkes det millioner av skruer hver dag. Nettopp på grunn av at vi nå pakker alle skruer selv, er de lange transportene fra Asia redusert med 25–30 prosent. En gevinst for miljøet.

se filmen
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.