Turbo Trallskruv

Turbo Trallskruv.

Turbo Terrasseskrue egner seg spesielt ved montering av terrasser, altaner, brygger, gjerder m.m. Skruen fås i tre utførelser, Zincotech Au består kravene til korrosivitetsklasse C4, rustfritt stål (A2) og syrefast stål (A4).
Skruenes unike innskruingsegenskaper er oppnådd ved å utstyre skruene med en skjærende borspiss, samt skråstilte og langsgående skjær mellom gjengene. Dette gir følgende egenskaper:

  • Redusert risiko for sprekker i tre
  • Lavere moment ved tiltrekking
  • Redusert innskruingstid

Zincotech overflatebehandlinger

Turbo Terrasseskrue Utvendig er overflatebehandlet med Zincotech®Au som oppfyller kravene til korrosivitetsklasse C4 (RISE rapport SP PX14769). En overflate som sikrer en svært sikker korrosjonsbestandighet i ublide miljøer og mot treimpregneringsmiddel som finnes i det trykkimpregnerte materialet.

les mer
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.