Turbo Trallskruv Syrefast A4

Turbo Trallskruv Syrefast A4 er lagd av syrefast stål for å motstå de største påkjenningene i de tøffeste miljøer og anbefales derfor f.eks. ved skruing av brygger og edeltre.

Skarp spiss og gjenger tilpasset forankring i treverk. Gjengene tar umiddelbart og trekker skruen inn i bordet, samtidig som rillene under hodet forsenker skruen. Egner seg ved montering av terrasser, altaner, brygger, gjerder m.m. Skruens unike innskruingsegenskaper er oppnådd ved å utstyre skruen med en skjærende borspiss, samt skråstilte og langsgående skjær mellom gjengene. Dette gir følgende egenskaper:

  • Redusert risiko for sprekker i tre
  • Lavere moment ved tiltrekking
  • MRedusert innskruingstid

  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.