Turbo Trallskruv Utvendig Zincotech Au

Turbo Trallskruv Utvendig Zincotech Au.

Turbo Terrasseskrue Zincotech®Au er lagd av settherdet stål (AISI 10B21). For å greie de påkjenningene som skjer i trevirke utendørs er skruen herdet på en spesiell måte. Overflatebehandlingen Zincotech®Au sikrer en svært sikker korrosjonsbestandighet i ublide miljøer og mot de treimpregneringsmidlene som finnes i det trykkimpregnerte materialet.
Turbo Terrasseskrue Zincotech®Au med TX-spor er klassifisert i korrosivitetsklasse C4 og spesielt utviklet for trykkimpregnert trevirke.

Skarp spiss og gjenger tilpasset forankring i treverk. Gjengene tar umiddelbart og trekker skruen inn i bordet, samtidig som rillene under hodet forsenker skruen. Egner seg til montering av terrasser, altaner, gjerder m.m. Skruens unike innskruingsegenskaper er oppnådd ved å utstyre skruene med en skjærende borspiss, samt skråstilte og langsgående skjær mellom gjengene. Dette gir følgende egenskaper:

  • Redusert risiko for sprekker i tre
  • Lavere moment ved tiltrekking
  • Redusert innskruingstid

  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.