Miljøtenkning

Vårt ansvar

VSB er ISO 14001-sertifisert og har dermed en egen utarbeidet miljøpolicy der innholdet er at vi skal ta vårt miljøansvar og kontinuerlig arbeide for å minimere foretakets miljøbelastninger.
Men hvordan går det til, og hva gjør vi rent praktisk?

FSC – HVA ER DET?

Mesteparten av alle skruer som pakkes i Brämhult, pakkes i FSC-merkede forpakninger. Men hva innebærer det? FSC er Forest Stewardship Council, en uavhengig, internasjonal medlemsorganisasjon som arbeider for en miljøtilpasset, sosialt ansvarlig og økonomisk bærekraftig bruk av verdens skoger gjennom sitt sertifiseringssystem FSC. Sertifiserte foretak skal følge FSCs regler for skogbruk og sporbarhet. Da får de merke sine produkter med FSCs varemerke. FSC-merket gjør at forbrukere og bedrifter kan velge varer av tre som kommer fra et ansvarlig skogbruk, det vil si et skogbruk som tar hensyn til mennesker og miljø.

Vårt mål er å velge en vei der vi etterlater så få miljøfotavtrykk som mulig.

MILJØARBEIDERE PÅ TAKET

MILJØARBEIDERE PÅ TAKET

Vi har hatt bye medarbeidere en stund nå. Det er en gjeng som holder til på taket og daglig jobber med energi og miljø.
Kanskje ikke så vanskelig å forstå hvem de er, det er naturligvis solcellene våre.

1 812 117 koppe kaffe

Så mye beregnes våre nye solceller å bidra i løpet av et år. Målt i kilowattimer blir blir det 45 303 stykker. Ved å produsere elektrisitet fra solceller reduseres behovet for elektrisitet fra fossilt brennstoff, og dermed utslippene av skadelig karbondioksid. Selv om vi i Sverige har lite solinnstråling i vinterhalvåret, innebærer en større produksjon av solenergi om sommeren at vann kan spares i vannkraftverkenes magasin. Da går det an å bruke energien i vannmagasinene om vinteren i stedet for
om sommeren. Solceller har altså en positiv innvirkning selv i den mørke årstiden. Gjennom Energioverenskomsten fra 2016 har Sverige et uttalt mål om å ha 100 % fornybar el-produksjon i 2040. Da kjennes det godt at vi som foretak kan være med på å nå de oppsatte målene og bidra til en mer bærekraftig verden. Nei, kanskje vi skulle ta en kopp kaffe på det?

REDUSERTE TRANSPORTER

Plassoptimeringen i våre forpakninger, med flere skruer på mindre flate, er selvfølgelig en grunn så godt som noen. Men som bonus medfører optimeringen også positive effekter for miljøet vårt. Å optimere fyllingsgraden i forpakningene innebærer at det trengs mindre materiale ved produksjonen av kartongene. Transportene fra vår forpakningsprodusent til VSBs lager og fra VSBs lager ut til våre kunder reduseres, og dermed den belastningen disse medfører. Selv pappkartongens glatte flater, uten utstikkende detaljer som skaper luftlommer, gir økt fyllingsgrad på pallen. Det fører til reduserte transporter.
Nå skjer også all pakking av skruer hos oss i Brämhult i Borås. Det medfører at de langvarige transportene fra Asia reduseres med 25–30 %.

AVGIFTET BYGGING

BASTA-systemet

VSB er i dag knyttet til BASTA, et system som har som mål å avgifte byggingen. BASTA henvender seg til alle som vil ta bevisste materialvalg for å fase ut stoffer med farlige egenskaper. Systemet bidrar gjennom utfasingen til å oppnå Sveriges nasjonale miljømål ”Giftfritt miljø”.

I BASTAs database er det bygg- og anleggsprodukter som innfrir BASTAs strenge krav til kjemisk innhold. EUs REACH-lovgivning utgjør kjernen i disse kravene. Databasen er åpen og fritt tilgjengelig for alle.

Produkter som oppfyller kravene vedrørende innhold av stoffer med farlige egenskaper registreres av leverandører og produsenter. Informasjonen i systemet tredjepartsgranskes og kvalitetssikres gjennom regelmessige revisjoner av tilknyttede leverandører og produsenter.

Stort sett samtlige VBS-artikler oppfyller BASTA-kravene.

FRISKERE HUS

SundaHus og Byggvarubedömningen

For å oppfylle de krav som stilles til våre produkter fra kunder og øvrige målgrupper innenfor byggesektoren, er mange av VSBs artikler også vurdert gjennom systemene SundaHus og Byggvarubedömningenm BVB.

Disse systemene arbeider på liknende måte og fungerer som redskap for å kunne ta bevisste valg med så liten miljø- og helsebelastning som mulig. Disse systemene tar også utgangspunkt i EUs forordning REACH.
Til forskjell fra BASTA-systemet, der det er leverandør og produsent som deklarerer og registrerer produktene, skjer vurdering og deklarering hos henholdsvis SundaHus og BVB.

Det er mye i disse to systemene som minner om hverandre, f.eks. deres evaluering av forekomst av helse- og miljøskadelige stoffer. SundaHus og BVB ser i en viss grad også på ressursspørsmål og produktet i et bærekraftperspektiv. BVB har i tillegg til dette utarbeidet kriterier for et vurderingssystem ut fra sosiale forhold.

  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.