MILJØTENKNING

MILJØTENKNING

VSB er ISO 14001-sertifisert og har dermed en egen utarbeidet miljøpolicy der innholdet er at vi skal ta vårt miljøansvar og kontinuerlig arbeide for å minimere foretakets miljøbelastninger. Men hvordan går det til, og hva gjør vi rent praktisk?

les mer
MILJØVENNLIGE FORPAKNINGER

MILJØVENNLIGE FORPAKNINGER

VSB pakker i dag mesteparten av alle skruer i pappforpakninger av Miniwell. Det er selvfølgelig ikke noe nytt at vi bruker pappkartonger, det har vi alltid gjort. Det er en del av en bevisst strategi – for miljøets skyld. Ut fra et miljøsynspunkt er det beste alternativet å velge emballasje lagd av papir.

Les mer

EPD –
ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

En EPD er en miljøvaredeklarasjon der du kommuniserer miljøytelsen til produktene dine på en troverdig og transparent måte. Våre EPD-er er basert på livssyklusanalyser hvor vi ved hjelp av kunnskapsrike konsulenter har undersøkt miljøpåvirkningen av produktene våre fra vugge til grav.

les mer
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.