Miljötänk

Miljötänk

VSB är ISO 14001-certifierat och har därmed en egen utarbetad miljöpolicy där innebörden är att vi skall ta vårt miljöansvar och kontinuerligt arbeta för att minimera företagets miljöbelastningar.   Men hur går det till och vad gör vi rent praktiskt?

läs mer
Miljövänliga förpackningar

Miljövänliga förpackningar

VSB packar idag merparten av all skruv i pappförpackningar gjorda av miniwell. Att vi använder pappkartonger är förstås inget nytt, så har vi alltid gjort. Det är en del av en medveten strategi – för miljöns skull. Att välja förpackningar gjorda av papper, är ur miljösynpunkt det bästa alternativet.

Läs mer

EPD –
ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

En EPD är en miljövarudeklaration där man kommunicerar sina produkters miljöprestanda på ett trovärdigt och transparent sätt. Våra EPD:er bygger på livscykelanalyser där vi, med hjälp av kunniga konsulter, har undersökt våra produkters miljöpåverkan från vaggan till graven.

läs mer
  • Informationsmaterial

    Här beställer du det informationsmaterial du är intresserad av. De levereras per post inom kort.