VÄLKOMMEN TILL oss på VSB

Fullskalig leverantör av fästelement

Västsvensk Byggskruv AB startade 1984. Ända sedan dess har företaget ständigt utvecklats och räknas idag till ett av landets ledande i branschen. VSB:s mål är att tillhandahålla produkter med marknadens högsta kvalitet med stor punktlighet vid leveranser. Vi arbetar kontinuerligt med produktutveckling och kvalitetsuppföljning med tidsminimerande och arbetsbesparande innovationer som målsättning.

Kvalitetspolicy

VSB är ett ISO 9001-certifierat företag med målsättningen att leverera skruv och infästning med högsta kvalitet. För att klara snabba leveranser utan restorder skall vi ha stora volymer på lager och i kundens ögon vara den leverantör som har den största kunskapen om fästelement.

För att klara detta har vi ett väl fungerande kvalitetssystem. I kvalitetspolicyn belyser vi att alltid ha kvalificerad personal med stor produktkännedom och ett nära samarbete med våra underleverantörer. Vi arbetar också löpande med produktutveckling och ständiga förbättringar inom företaget. Allt för att sätta kunden i fokus och beakta deras önskemål.

läs mer

Miljöpolicy

VSB är ISO 14001-certifierat och har därmed en egen utarbetad miljöpolicy där innebörden är att vi skall ta vårt miljöansvar och kontinuerligt arbeta för att minimera företagets miljöbelastningar.

Vägen dit går bland annat genom att följa alla de miljölagar och förordningar som företaget berörs av. Men också att ständigt förbättra och effektivisera vårt miljöarbete. Det är lika viktigt att miljöpolicyn är tillgänglig för kunder, leverantörer och allmänhet, som att alla anställda på VSB skall känna till miljöpolicyn väl.

läs mer

Personlig service

VSB:s mål är att vara ett fullskaligt stöd gentemot våra återförsäljare. Via nära kontakt och personlig service får du alltid direkta och korrekta svar på dina frågor och problem, t.ex. råd och rekommendationer vid val av fästelement och sortiment eller hjälp med internutbildning av butikspersonal.

Som Vilmacertifierad leverantör är det förstås ordning och reda på våra pris- och artikelfiler. Där kan du hitta information om våra produkter, produktbilder, byggvaru- och prestandadeklarationer, säkerhetsdatablad etc. För att bättre kunna tillmötesgå och uppfylla våra kunders behov och krav producerar och specialanpassar vi produktfoldrar, annonser och marknadsföringsmaterial.

läs mer

UTVECKLING AV EGNA VARUMÄRKEN

VSB är specialiserade på skruv och infästning, huvudsakligen till bygg, snickeri, el och VVS. Vi vänder oss bland annat till järn- och byggvaruhandeln samt till speciellt utvalda grossister. Under åren har vi utvecklat och arbetat fram en rad helt egna varumärken som vi är extra stolta över.

V/S/B

VSB är huvudvarumärket för allt som företaget gör. Det marknadsförs t.ex. på kartonger och i annonser mot kunder, leverantörer och slutanvändare. VSB, som är en förkortning av företagets juridiska namn Västsvensk Byggskruv AB, har som varumärke blivit mer känt än vårt företagsnamn.

V/S/B

Turbo Trallskruv® och Turbo Spånskruv® har genom att förses med en skärande borrspets, samt med snedställda skär mellan gängorna, fått unika idragningsegenskaper. Denna geometri har patenterats och är således exklusiv för företaget.

V/S/B

Jetting Screws® är en träskruvserie med unika idragningsegenskaper. Dessa har uppnåtts genom att förse skruvarna med en skärande borrspets samt med snedställda och längsgående skär mellan gängorna. Jetting Screws-serien består idag av sex olika typer av träskruv, designen har även placerats på andra utvalda produkter.

V/S/B

Detta varumärke omfattar inspektionsluckor för alla behov, smaker och krav. Thonic® är en inspektionslucka som tål att synas med marknadens enklaste och snabbaste montage.

V/S/B

Zincotech®Au och Zincotech®Ag är varumärkesnamnen på de ytbehandlingar VSB har valt att arbeta med på i stort sett hela sitt utvändiga program av skruv. Ytbehandlingarna klarar kraven för korrosivitetsklass C4 (RISE RAPPORT SP PX14769).

VSB

Bygglådan® är framtagen och måttanpassad för att fungera tillsammans med hela VSB:s produktsortiment inom skruv och infästning. Genom Bygglådans smarta uppbyggnad och den överblick lådan ger, underlättar den varje hantverkares vardag.

V/S/B

TRUSTGO® är varumärket på vår nya patenterade design.

En unik dubbelgänga med vass spets som griper omedelbart i stålregeln. Skruven borrar sig igenom stålregeln utan att bilda några stålflisor och ger ett högt utdragsvärde och stabilt montage.

Gängans utformning gör också att montaget står emot vibrationer på ett bra sätt.

läs mer
<br />Hur många skruvar kan man packa på en dag?


Hur många skruvar kan man packa på en dag?

Här på VSB:s anläggning i Brämhult, Borås, packas varje dag miljontals skruv. Just på grund av att vi numera packar all skruv själva, har de långväga transporterna från Asien minskats med 25–30 procent. En vinst för vår miljö.

se filmen
  • Informationsmaterial

    Här beställer du det informationsmaterial du är intresserad av. De levereras per post inom kort.