Zincotech

Zincotech® – Effektiva ytbehandlingar för hårda utomhusmiljöer

VSB har idag i stort sett all skruv för utvändigt bruk, ytbehandlad med Zincotech® ytbehandlingar. Beroende på användningsområde har den mest lämpade Zincotech® ytbehandlingen valts på respektive produktgrupp.
Ytbehandlingarna Zincotech®Au och Zincotech®Ag klarar kraven för korrosivitetsklass C4 (RISE rapport SP PX14769).

Korrosivitetsklasser.

Korrosivitetsklasser är en indelning av olika omgivningar, baserad på den grad av korrosion, avfrätning per tidsenhet, som metaller kan förväntas bli utsatta för i den omgivningen.

Korrosivitetsklass C1 – Mycket låg
Inomhus: Uppvärmda utrymmen med torr luft och obetydliga mängder föroreningar, t.ex. kontor, affärer, skolor, hotell.

Korrosivitetsklass C2 – Låg
Utomhus: Atmosfär med låga halter föroreningar. Lantliga områden.
Inomhus: Icke uppvärmda utrymmen med växlande temperatur och fuktighet. Låg frekvens av  fuktkondensation och låg halt luftföroreningar, till exempel sporthallar, lagerlokaler.

Korrosivitetsklass C3 – Måttlig
Utomhus: Atmosfär med viss mängd salt eller måttliga mängder luftföroreningar. Stadsområden och lätt industrialiserade områden. Områden med visst inflytande från kusten.
Inomhus: Utrymmen med måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, till exempel bryggerier, mejerier, tvätterier.

Korrosivitetsklass C4 – Hög
Utomhus: Atmosfär med måttlig mängd salt eller påtagliga mängder luftföroreningar. Industri eller kustområden.
Inomhus: Utrymmen med hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, t.ex. kemiska industrier, simhallar, skeppsvarv.

Korrosivitetsklass C5-I – Mycket hög (Industriell)
Utomhus: Industriella områden med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär.
Inomhus: Utrymmen med nästan permanent fuktkondensation och stor mängd luftföroreningar.

Korrosivitetsklass C5-M – Mycket hög (Marin)
Utomhus: Kust-och offshoreområden med stor mängd salt.
Inomhus: Utrymmen med nästan permanent fuktkondensation och stor mängd luftföroreningar.

Korrosivitetsklasser enligt SS-EN ISO 12944-2 samt exempel på typiska miljöer

 

läs mer
  • Informationsmaterial

    Här beställer du det informationsmaterial du är intresserad av. De levereras per post inom kort.