Zincotech

Zincotech® – Effektiva ytbehandlingar för hårda utomhusmiljöer

VSB har idag i stort sett all skruv för utvändigt bruk, ytbehandlad med typgodkända Zincotech® ytbehandlingar. Beroende på användningsområde har den mest lämpade Zincotech® ytbehandlingen valts på respektive produktgrupp.
Ytbehandlingarna Zincotech®Au och Zincotech®Ag är typgodkända för korrosivitetsklass C4 (typgodkännande nr 0168/07 och 0167/07) av certifieringsföretaget Sitac. RISE genomför årligen en tillverknings- och kvalitetskontroll. Swedac kontrollerar i sin tur Sitac och RISE.

 

Korrosivitetsklasser.

Korrosivitetsklasser är en indelning av olika omgivningar, baserad på den grad av korrosion, avfrätning per tidsenhet, som metaller kan förväntas bli utsatta för i den omgivningen.

Korrosivitetsklass C1 – Mycket låg
Inomhus: Uppvärmda utrymmen med torr luft och obetydliga mängder föroreningar, t.ex. kontor, affärer, skolor, hotell.

Korrosivitetsklass C2 – Låg
Utomhus: Atmosfär med låga halter föroreningar. Lantliga områden.
Inomhus: Icke uppvärmda utrymmen med växlande temperatur och fuktighet. Låg frekvens av  fuktkondensation och låg halt luftföroreningar, till exempel sporthallar, lagerlokaler.

Korrosivitetsklass C3 – Måttlig
Utomhus: Atmosfär med viss mängd salt eller måttliga mängder luftföroreningar. Stadsområden och lätt industrialiserade områden. Områden med visst inflytande från kusten.
Inomhus: Utrymmen med måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, till exempel bryggerier, mejerier, tvätterier.

Korrosivitetsklass C4 – Hög
Utomhus: Atmosfär med måttlig mängd salt eller påtagliga mängder luftföroreningar. Industri eller kustområden.
Inomhus: Utrymmen med hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, t.ex. kemiska industrier, simhallar, skeppsvarv.

Korrosivitetsklass C5-I – Mycket hög (Industriell)
Utomhus: Industriella områden med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär.
Inomhus: Utrymmen med nästan permanent fuktkondensation och stor mängd luftföroreningar.

Korrosivitetsklass C5-M – Mycket hög (Marin)
Utomhus: Kust-och offshoreområden med stor mängd salt.
Inomhus: Utrymmen med nästan permanent fuktkondensation och stor mängd luftföroreningar.

Korrosivitetsklasser enligt SS-EN ISO 12944-2 samt exempel på typiska miljöer

 

läs mer
  • Informationsmaterial

    Här beställer du det informationsmaterial du är intresserad av. De levereras per post inom kort.