Miljövänliga förpackningar

Ett steg på vägen

Vårt mål är att välja en väg där vi lämnar så få miljöfotspår efter oss som möjligt. En viktig del för att nå fram är att se över och kontinuerligt uppdatera våra förpackningar. Genom att välja det mest miljövänliga förpackningsmaterial som finns på marknaden samt i de fall plast används, välja återvunnen plast, kommer vi några steg närmare.

Hållbar förvaring

VSB packar idag merparten av all skruv i pappförpackningar gjorda av miniwell. Att vi använder pappkartonger är förstås inget nytt, så har vi alltid gjort. Det är en del av en medveten strategi – för miljöns skull. Att välja förpackningar gjorda av papper, är ur miljösynpunkt det bästa alternativet. Den förnyelsebara källan i materialet samt en slutprodukt som är helt återvinningsbar, gör att pappersbaserade förpackningar är ett av de mest miljövänliga förpackningsalternativen som finns. Vi lät RISE göra en jämförande livscykelanalys (RISE 7PO5577) över vår pappersförpackning och vår plastförpackning då vårt mål var att göra en så miljövänlig plastförpackning som möjligt. Det visade sig att plastförpackningens miljöpåverkan, trots återvunnen plast, blev mycket högre än pappersförpackningen.

Miljövänlig Miniwell

Alla pappförpackningar är gjorda av FSC-märkt miniwell med fönster i cellulosamaterial. Det gör att hela förpackningen återvinns som wellpapp. Genom att kontinuerligt arbeta med hög fyllnadsgrad har vi kunnat minska onödig luft i förpackningarna. Som bonus medför detta inte bara positiva effekter i butiken och för kunden. Även miljön mår bättre genom att transporter och materialförbrukning minskas. Våra wellpappförpackningar levereras dessutom ouppvikta (platta), vilket gör att vi får ett stort antal levererade på samma pall. I stort sett all skruv packas hos oss i Brämhult, det gör att vi kan vara flexibla och har möjlighet att säkerställa kvaliteten på våra förpackningar.

Förpackning i återvunnen plast

Till vårt utvändiga bassortiment

Till vissa artiklar av vårt utvändiga sortiment har vi tagit fram en förpackning i plast. För att minska miljöpåverkan förpackningen ger, tillverkas den av 70 % återvunnen plast.

Även plastförpackningarna är utrymmesoptimerade, med hög fyllnadsgrad för att minimera luft i förpackningen.

En fiffig grej är att dessa förpackningar, liksom miniwellen, levereras platta till vårt lager och reses upp först i packmaskinen. Vi slipper på så sätt transportera luft på våra vägar.

  • Informationsmaterial

    Här beställer du det informationsmaterial du är intresserad av. De levereras per post inom kort.