Zincotech

Zincotech® – Effektive overflatebehandlinger for ublide utendørsmiljøer

VSB har i dag stort sett alle skruer til utvendig bruk, overflatebehandlet med Zincotech® overflatebehandlinger. Den best egnede Zincotech® overflatebehandlingen er valgt til hver produktgruppe ut fra bruksområde.
Overflatebehandlingen Zincotech®Au og Zincotech®Ag består kravene til korrosivitetsklasse C4 (RISE rapport SP PX14769).

Korrosivitetsklasser.

Korrosivitetsklasser er en inndeling av ulike omgivelser basert på den grad av korrosjon, korrosjon per tidsenhet, metaller kan forventes å bli utsatt for i de omgivelsene.

Korrosivitetsklasse C1 – Svært lav
Innendørs: Oppvarmede rom med tørr luft og ubetydelige mengder forurensning, f.eks. kontorer, butikker, skoler, hoteller.

Korrosivitetsklasse C2 – Lav
Utendørs: Atmosfærer med lavt innhold av forurensning. Landlige områder.
Innendørs: Ikke-oppvarmede rom med skiftende temperatur og fuktighet. Lav frekvens av fuktkondensering og lavt innhold av luftforurensning, for eksempel idrettshaller, lagerlokaler.

Korrosivitetsklasse C3 – Middels
Utendørs: Atmosfære med en viss mengde salt eller middels mengder luftforurensning. Byområder og lett industrialiserte områder. Områder med en viss innflytelse fra kysten.
Innendørs: Rom med middels fuktighet og en viss mengde urenheter i luften fra produksjonsprosesser, for eksempel bryggerier, meierier, vaskerier.

Korrosivitetsklasse C4 – Høy
Utendørs: Atmosfære med en middels mengde salt eller påtagelige mengder luftforurensning. Industri eller kystområder.
Innendørs: Lokaler med høy fuktighet og stor mengde luftforurensning fra produksjonsprosesser, f.eks. kjemisk industri, svømmehaller, skipsverft.

Korrosivitetsklasse C5-I – Svært høy (Industriell)
Utendørs: Industriområder med høy luftfuktighet og aggressiv atmosfære.
Innendørs: okaler med nesten permanent fuktkondensering og stor mengde luftforurensning.

Korrosivitetsklasse C5-M – Svært høy (Marin)
Utendørs: Kyst- og offshoreområder med stor mengde salt.
Innendørs: Lokaler med nesten permanent fuktkondensering og stor mengde luftforurensning.

Korrosivitetsklasser iht. SS-EN ISO 12944-2 samt eksempler på typiske miljøer

 

les mer
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.