Instruksjonsfilm:

Monteringsanvisning Karmskrue

Karmskrue uherdet

  • Funksjon: Uherdet karmskrue til innfesting i karmer ved montering i tre, betong, lettbetong osv. Skruen har en fastmontert justeringshylse som skrus i et forboret hull. Karmen justeres ved å vri hylsen med justeringsnøkkelen. Til montering i betong, lettbetong osv. brukes tilpasset nylonplugg.
  • Materiale: Skrue av uherdet stål og hylse av sink.
  • Overflatebehandling: Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.
  • Monteringsinstruksjon: Karmen stilles i vater og lodd. Forbor med karmbor et 14 mm hull i karmen og 5 mm (senterbor) i underlaget. Sett karmskruen på monteringsnøkkelen og skru hylsen ca. 10 mm under karmoverflaten. Fjern eventuelle kiler på karmsidene og juster karmen med monteringsnøkkelen. Dekk hullene med dekklokk.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
D L Art.nr. E-nummer Antall Forp. ML
7 50 B44050 1000 Bulkpack
7 50 440509 70 Forpakning 8
7 50 44150 25 Forpakning 12
7 50 SB44050 6 Posepakke 10
7 50 SB440509 4 Posepakke 10
7 70 B44070 900 Bulkpack
7 70 4407099 50 Forpakning 8
7 70 44170 25 Forpakning 12
7 70 SB44070 6 Posepakke 10
7 70 SB44067 4 Posepakke 10
7 90 B44090 600 Bulkpack
7 90 440909 50 Forpakning 8
7 90 44190 20 Forpakning 12
7 90 SB44099 6 Posepakke 10
7 90 SB44097 4 Posepakke 10
7 140 B44120 400 Bulkpack
7 140 441209 40 Forpakning 8
7 140 SB441209 4 Posepakke 10
7 140 SB44120 3 Posepakke 10
OBS! Posepakke selges kun i multiplum à ti poser.
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.