Instruksjonsfilm:

Monteringsanvisning Betongskrue

Betongskrue Wafer (utvendig)

  • Funksjon: Spesialherdet skrue som skrus direkte i et forboret hull uten plugg. Betongskruen brukes til montering i betong.
  • Sportype/bits: TX 30.
  • Materiale: Settherdet stål.
  • Overflatebehandling: Ruspert sølv, til utendørs bruk.
  • Monteringsinstruksjon: Bor et hull tilpasset størrelsen på betongskruen iht. tabellen nedenfor. Skru deretter inn betongskruen.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
D L G Maks. detalj-tykk. mm Bor mm Art.nr. E-nummer Antall Forp. ML
7.5 45 45 5 6 B737545 1500 Bulkpack
7.5 45 45 5 6 737545 100 Forpakning 8
7.5 60 60 20 6 B737560 1000 Bulkpack
7.5 60 60 20 6 737560 100 Forpakning 8
7.5 75 75 35 6 B737575 900 Bulkpack
7.5 75 75 35 6 737575 100 Forpakning 8
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.