Kombinert montasje- og justeringsnøkkel til manuell montering

  • Funksjon: Kombinert montasje- og justeringsnøkkel til manuelle montering av karmskrue og karmhylser.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
Betegnelse Art.nr Antall Forp. ML
T-Nøkkel 44010 1 Forpakning 50
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.