Kombinerad montage- och justernyckel för manuellt montage

  • Funktion: Kombinerad montage- och justernyckel för manuellt montage av karmskruv och karmhylsor.
Enhetsguide
D Diameter
D1 Ytterdiameter
G Gänglängd
H Huvuddiameter
L Längd
M Tjocklek
ML Moderlåda
Borrkap.mm Borrkapacitet mm
Max detalj-tjockl.mm Max detalj-tjocklek mm
Min borrdjup mm Minsta borrdjup mm
Skruvdim. mm Skruvdimension mm
Ytbeh. Ytbehandling
Benämning Art.nr Antal Förp. ML
T-Nyckel 44010 1 Förpackning 50
  • Informationsmaterial

    Här beställer du det informationsmaterial du är intresserad av. De levereras per post inom kort.