Kombinert montasje- og justeringsnøkkel (uherdet) til maskinmontering

  • Funksjon: Kombinert montasje- og justeringsnøkkel (uherdet) til maskinmontering av karmskruer og karmhylser.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
Betegnelse Art.nr Antall Forp. ML
Maskinnøkkel 44011 1 Forpakning 10
Maskinnøkkel lang 440119 1 Forpakning 10
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.