Instruksjonsfilm:

Monteringsanvisning Nylonplugg

Nylonplugg LEX

  • Funksjon: Solid plugg med gode temperatur- og aldringsegenskaper. Pluggens utforming hindrer rotasjon ved montering og gir mulighet for rettet ekspansjon. Pluggen har en lang ekspansjonsdel tilpasset porøse materialer som lettbetong, klinker og betongblokker.
  • Materiale: Nylon.
  • Monteringsinstruksjon: Bor et hull tilpasset størrelsen på pluggen iht. tabellen nedenfor. Trykk pluggen inn i hullet. Monter festedetaljen med skrue tilpasset pluggen iht. samme tabell. Lengden på skruen skal være ca. 5 mm lenger enn plugg og festedetalj til sammen.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
D L Bor mm Skruedim. mm Art.nr. Antall Forp. ML
8 80 8 5,0-6,0 368080 50 Forpakning 12
8 80 8 5,0-6,0 SB368080 6 Posepakke 10
OBS! Posepakke selges kun i multiplum à ti poser.
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.