Fasadeplugg KE

  • Funksjon: Solid nylonplugg med gode temperatur- og aldringsegenskaper. Fasadepluggens utforming hindrer rotasjon ved montering og gir mulighet for styrt ekspansjon.
  • Sportype/bits: TX 25.
  • Materiale: Plugg av nylon og skrue av stål.
  • Overflatebehandling: Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.
  • Monteringsinstruksjon: Bor et hull tilpasset størrelsen til fasadeplugg iht. tabellen nedenfor. Trykk deretter fasadepluggen inn i hullet til kragen ligger tett an mot festedetaljen. Skru deretter skruen inn i fasadepluggen.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
D L Bits/Hylse Maks. detalj-tykk. mm Bor mm Art.nr. Antall Forp. ML
8 60 25 20 8 358060 50 Forpakning 12
8 80 25 40 8 358080 50 Forpakning 8
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.