Gipsskrue til gipsplater

  • Funksjon: Skarp spiss og gjenger tilpasset forankring i treverk eller gips mot gips. Gjengene griper umiddelbart og trekker skruen inn i gipsplaten uten å skade pappsjiktet. Egner seg ved montering av det andre laget gips direkte i den første gipsplaten. Det andre laget gips limes før montering.
  • Sportype/bits: Philips 2.
  • Materiale: Settherdet stål.
  • Overflatebehandling: Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.
  • Monteringsinstruksjon: Skrutrekker med dybdeanslag, turtall 1 000–2 000 o/m anbefales.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
D L G Art.nr E-nummer Antall Forp. ML
5.2 38 35 3038 4000 Bulkpack
5.2 38 35 3138 500 Forpakning 8
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.