Instruksjonsfilm:

Monteringsanvisning Speedplugg

Speedplugg + El-skrue

  • Funksjon: Selvborende innfesting for lettere montering i gipsplater.
  • Materiale: Sink og settherdet stål.
  • Monteringsinstruksjon: Skrus direkte i gipsen uten forboring. Deretter monteres festedetaljen med skrue tilpasset innfestingen iht. tabellen nedenfor. Lengden på skruen skal være festedetaljens tykkelse pluss minst 23 mm.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
D L Skruedim. mm Art.nr. Antall Forp. ML
14 33 4,0-5,0 SB331423 5 Posepakke 10
OBS! Posepakke selges kun i multiplum à ti poser.
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.