Dekklokk av tre

  • Funksjon: Dekklokkene er ment for å dekke hullene i karmen etter karmskruer og karmhylser. Sett dekklokket på hullet og trykk det på plass. Slå forsiktig med en hammer hvis det ikke går lett.
  • Materiale: Tre.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
D D1 Utførelse Art.nr. Antall Forp. ML
14 17 Furu 44019 200 Forpakning 12
14 17 Eik 44022 200 Forpakning 12
14 17 Eik SB44022 6 Posepakke 10
14 17 Furu SB44019 6 Posepakke 10
OBS! Posepakke selges kun i multiplum à ti poser.
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.