Ekspansjonsbolt (A4 syrefast)

  • Funksjon: Europeisk teknisk godkjent Ekspansjonsbolt (ETA-01/0013, ETA-06/0155) til montering i betong.
  • Materiale: Syrefast stål (A4).
  • Monteringsinstruksjon: Bor et hull tilpasset størrelsen på ekspansjonsbolten iht. til tabellen nedenfor. Slå deretter inn ekspansjonsbolten i hullet med en hammer. Trekk til mutteren iht. anvist tiltrekkingsmoment i samme tabell.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
D L Min. bordybde mm Maks. detalj-tykk. mm Bor mm Art.nr. E-nummer Antall Forp. ML
* 6 40 6 84301 1509702 200 Forpakning 8
6 67 55 10 6 84302 1509705 150 Forpakning 8
6 97 55 40 6 84303 1509708 100 Forpakning 8
* 8 50 8 84304 1509722 100 Forpakning 8
8 75 65 10 8 84305 1509725 50 Forpakning 8
8 95 65 30 8 84306 1509728 50 Forpakning 8
8 120 65 55 8 84307 1509731 50 Forpakning 8
* 10 60 10 84308 1509742 50 Forpakning 8
10 85 70 10 10 84309 1509745 50 Forpakning 6
10 105 70 30 10 84310 1509748 25 Forpakning 8
10 125 70 50 10 84311 1509751 25 Forpakning 8
10 145 70 70 10 84312 1509754 25 Forpakning 6
10 175 70 100 10 84313 1509757 25 Forpakning 6
* 12 75 12 84314 1509762 25 Forpakning 8
12 95 12 84315 1509765 25 Forpakning 8
12 125 90 30 12 84316 1509768 25 Forpakning 6
12 145 90 50 12 84317 1509771 25 Forpakning 6
12 180 90 85 12 84318 1509774 20 Forpakning 6
12 200 90 105 12 84319 1509777 20 Forpakning 6
16 115 16 84320 1509782 10 Forpakning 8
16 150 110 30 16 84321 1509785 10 Forpakning 6
20 180 130 35 20 84322 1509792 5 Forpakning 6
20 240 130 95 20 84323 1509796 5 Forpakning 6
*Godkjenning ETA-01/0013 gjelder ikke denne dimensjonen.
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.