El-skrue (TX) til trelekt

  • Funksjon: Skarp spiss og gjenger tilpasset forankring i treverk. Egner seg til montering der det kreves et avrundet hode, f.eks. ved oppsetting av el-bokser.
  • Sportype/bits: TX 20.
  • Materiale: Settherdet stål.
  • Overflatebehandling: Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
D L G Art.nr E-nummer Antall Forp. ML
4.2 13 13 T60131 15000 Bulkpack
4.2 13 13 T61131 1534974 250 Forpakning 16
4.2 22 20 T60221 12000 Bulkpack
4.2 22 20 T61221 1534975 250 Forpakning 16
4.2 35 32 T60351 8000 Bulkpack
4.2 35 32 T61351 1534976 250 Forpakning 16
4.2 45 45 T60452 7000 Bulkpack
4.2 45 45 T61452 1534977 250 Forpakning 12
4.2 55 55 T60551 5000 Bulkpack
4.2 55 55 T61551 1534978 250 Forpakning 12
4.2 65 65 T60651 3000 Bulkpack
4.2 65 65 T61651 1534979 250 Forpakning 12
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.