Himlingsskrue til trelekt

  • Funksjon: Skarp spiss og gjenger tilpasset forankring i treverk. Egner seg ved montering der det kreves et plant hode, f.eks. for å skru fast himlingslister.
  • Sportype/bits: Philips 2.
  • Materiale: Settherdet stål.
  • Overflatebehandling: Fosfatert, til innendørsbruk.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
D L G Art.nr E-nummer Antall Forp. ML
4.2 17 17 BUF4217 17000 Bulkpack
4.2 17 17 UF4217 1000 Forpakning 8
4.2 22 22 BUF4222 12000 Bulkpack
4.2 22 22 UF42229 800 Forpakning 8
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.