Hylse til seriekopling av karmer

  • Funksjon: Hylse til seriekopling av vinduskarmer.
  • Monteringsinstruksjon: Bor et gjennomgående hull 14 mm gjennom de karmene som skal seriekoples, og monter deretter hylsen.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
D L Art.nr. E-nummer Antall Forp. ML
16 60 B44016 360 Bulkpack
16 60 440161 25 Forpakning 12
16 60 SB44016 3 Posepakke 10
OBS! Posepakke selges kun i multiplum à ti poser.
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.