Isoleringsskive (utvendig)

  • Funksjon: Skive ment til bruk sammen med isoleringsskrue.
  • Materiale: Settherdet stål.
  • Overflatebehandling: Aluzink, til utendørsbruk.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
D D1 M Art.nr. E-nummer Antall Forp. ML
5.9 40 0.8 98400 100 Forpakning 12
5.9 80 0.8 98401 100 Forpakning 4
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.