Isoleringsskrue (utvendig) til tre- og stållekter maks. 1 mm

  • Funksjon: Skarp spiss og gjenger tilpasset forankring i tre- og stållekter.
  • Sportype/bits: TX 25.
  • Materiale: Settherdet stål.
  • Overflatebehandling: Zincotech Ag, korrosivitetsklasse C4, til utendørsbruk.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
D L G Art.nr E-nummer Antall Forp. ML
4.8 50 45 98450 100 Forpakning 12
4.8 60 55 98460 100 Forpakning 12
4.8 70 65 98470 100 Forpakning 12
4.8 80 70 98480 100 Forpakning 12
4.8 90 70 98490 100 Forpakning 12
4.8 100 70 984100 100 Forpakning 8
4.8 110 70 984110 100 Forpakning 8
4.8 120 70 984120 100 Forpakning 8
4.8 130 70 984130 100 Forpakning 8
4.8 140 70 984140 100 Forpakning 8
4.8 150 70 984150 100 Forpakning 6
4.8 160 70 984160 100 Forpakning 6
4.8 180 70 984180 100 Forpakning 6
4.8 200 70 984200 100 Forpakning 6
4.8 220 70 984220 100 Forpakning 6
4.8 240 70 984240 100 Forpakning 6
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.