Justeringsskrue borspiss

  • Funksjon: Justeringsskrue til montering av karmer til innvendige dører samt andre tredetaljer som lekter, bjelker osv. mot tre og ståltykkelse inntil 1,2 mm.
  • Sportype/bits: TX 25.
  • Materiale: Settherdet stål.
  • Overflatebehandling: Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.
  • Monteringsinstruksjon: Karmen/tredetaljen settes på plass i vater og lodd. Skru deretter skruen gjennom karmen/tredetaljen inn i underlaget. Karmen/tredetaljen justeres deretter ved å skru på skruen.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
D L G Art.nr E-nummer Antall Forp. ML
6 80 45 B44080 1500 Bulkpack
6 80 45 44080 100 Forpakning 8
6 80 45 SB44080 6 Posepakke 10
OBS! Posepakke selges kun i multiplum à ti poser.
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.