Instruksjonsfilm:

Monteringsanvisning Karmhylse

Karmhylse murblokk

  • Funksjon: Skruen er ment brukt til å låse fast karmhylser ved montering mot hullstein.
  • Sportype/bits: TX 40.
  • Materiale: Settherdet stål.
  • Overflatebehandling: Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.
  • Monteringsinstruksjon: Etter at karmhylsen er montert iht. anvisningen, fikseres hylsen med en karmhylse for hullstein, deretter kan karmen justeres til riktig stilling. Ved justering i hullstein kreves forboring iht. tabell.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
D L G Bor mm Art.nr. Antall Forp. ML
7.5 112 112 6 B44218 500 Bulkpack
7.5 112 112 6 44218 75 Forpakning 8
7.5 112 112 6 44318 25 Forpakning 12
7.5 112 112 6 SB44218 6 Posepakke 10
7.5 112 112 6 SB442189 4 Posepakke 10
OBS! Posepakke selges kun i multiplum à ti poser.
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.