Instruksjonsfilm:

Monteringsanvisning Karmhylse

Karmhylseskrue betong

  • Funksjon: Skruen mer ment til bruk for å låse fast karmhylser ved montering på betong.
  • Sportype/bits: TX 40.
  • Materiale: Settherdet stål.
  • Overflatebehandling: Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.
  • Monteringsinstruksjon: Etter at karmhylsen er montert iht. anvisningen, fikseres hylsen med en karmskrue for betong, deretter kan karmen justeres til riktig stilling. Ved montering i betong kreves det forboring iht. tabell.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
D L G Bor mm Art.nr. Antall Forp. ML
7.5 50 50 6 B44212 1800 Bulkpack
7.5 50 50 6 44212 75 Forpakning 12
7.5 50 50 6 44312 25 Forpakning 16
7.5 50 50 6 SB44212 6 Posepakke 10
7.5 50 50 6 SB442129 4 Posepakke 10
OBS! Posepakke selges kun i multiplum à ti poser.
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.