Instruksjonsfilm:

Monteringsanvisning Karmhylse

Karmhylseskrue bjelke

  • Funksjon: Skruen er ment til bruk for å låse fast karmhylser ved montering mot bjelke maks. 6 mm.
  • Sportype/bits: TX 40.
  • Materiale: Settherdet stål.
  • Overflatebehandling: Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.
  • Monteringsinstruksjon: Etter at karmhylsen er montert som anvist, fikseres hylsen med en karmhylseskrue for bjelke, deretter kan karmen justeres til riktig stilling.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
D L G Art.nr E-nummer Antall Forp. ML
7 38 38 B442169 1500 Bulkpack
7 38 38 442169 75 Forpakning 16
7 38 38 443169 25 Forpakning 16
7 38 38 SB442169 6 Posepakke 10
7 38 38 SB4421699 4 Posepakke 10
OBS! Posepakke selges kun i multiplum à ti poser.
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.