Instruksjonsfilm:

Monteringsanvisning Karmhylse

Karmhylseskrue lettbetong (utvendig)

  • Funksjon: Typegodkjent skrue, nr. SC0621-09, ment til å låse fast karmhylser ved montering mot lettbetong.
  • Sportype/bits: TX 40.
  • Materiale: Settherdet stål.
  • Overflatebehandling: Zincotech Au, korrosivitetsklasse C4, til utendørs bruk.
  • Monteringsinstruksjon: Etter at karmhylsen er montert iht. anvisningene, fikseres hylsen med en karmhylseskrue for lettbetong, deretter kan karmen justeres til riktig stilling.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
D L G Art.nr E-nummer Antall Forp. ML
8 100 100 B44214 800 Bulkpack
8 100 100 44214 75 Forpakning 8
8 100 100 44314 25 Forpakning 12
8 100 100 SB44214 6 Posepakke 10
8 100 100 SB442149 4 Posepakke 10
OBS! Posepakke selges kun i multiplum à ti poser.
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.