Karmjusteringsnøkkel

  • Funksjon: Karmjusteringsnøkkel til justering av karmjusteringsskrue.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
Betegnelse Art.nr Antall Forp. ML
Karmjusteringsnøkkel 440109 1 Forpakning 10
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.