Instruksjonsfilm:

Monteringsanvisning Karmjusteringsskrue

Karmjusteringsskrue

  • Funksjon: Karmjusteringsskrue til nivellering av vinduskarmer ved montering i tre, betong, murblokker osv.
  • Sportype/bits: TX 40.
  • Materiale: Settherdet stål.
  • Overflatebehandling: Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.
  • Monteringsinstruksjon: Karmjusteringsskruen skrus inn i nedre underliggende lekt til egnet dybde. Hvis underlaget er av betong, murblokk osv. forbores materialet med et 6 mm bor. Ved montering av mindre vinduer brukes to skruer. Ved montering av større vinduer samt vinduer med midtstolpe bruker man tre eller flere skruer. Vatre opp skruene og sett vinduet på plass. Finjuster ved behov med en 28 mm nøkkel. Fiksér deretter vinduet med karmhylser eller karmskruer.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
D L G Art.nr E-nummer Antall Forp. ML
7 65 42 B447065 500 Bulkpack
7 65 42 447065 25 Forpakning 12
7 65 42 SB447065 2 Posepakke 10
OBS! Posepakke selges kun i multiplum à ti poser.
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.