Instruksjonsfilm:

Monteringsanvisning Lettbetongskrue

Lettbetongskrue forsenket (utvendig)

  • Funksjon: Typegodkjent forsenket skrue, nr. SC0621-09, med spesielt utviklet gjenge som skrus direkte i lettbetong og lettklinker uten forboring.
  • Sportype/bits: TX 30 og 40.
  • Materiale: Settherdet stål.
  • Overflatebehandling: Zincotech Au, korrosivitetsklasse C4, til utendørs bruk.
  • Monteringsinstruksjon: Skru inn skruen uten å forbore i lettbetongen/lettklinkeren, skru med lavt moment for ikke å trekke inn skruen for mye. Ved usikkerhet om kvaliteten på lettbetongen/ lettklinkeren bør prøvetrekking utføres.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
D L G Bits/Hylse Maks. detalj-tykk.. mm Art.nr. E-nummer Antall Forp. ML
* 8 70 65 30 B75870 850 Bulkpack
* 8 70 65 30 75870 1533169 50 Forpakning 16
* 8 70 65 30 SB75870 6 Posepakke 10
* 8 90 65 30 20 B75890 1000 Bulkpack
* 8 90 65 30 20 75890 50 Forpakning 12
* 8 90 65 30 20 SB75890 5 Posepakke 10
8 120 75 30 50 B758120 600 Bulkpack
8 120 75 30 50 758120 1533168 50 Forpakning 8
8 120 75 30 50 SB758120 4 Posepakke 10
8 140 75 30 70 B758140 500 Bulkpack
8 140 75 30 70 758140 50 Forpakning 8
8 140 75 30 70 SB758140 4 Posepakke 10
8 160 75 30 90 B758160 400 Bulkpack
8 160 75 30 90 758160 50 Forpakning 12
8 160 75 30 90 SB758160 3 Posepakke 10
10 140 95 40 50 B7510140 500 Bulkpack
10 140 95 40 50 7510140 50 Forpakning 8
10 140 95 40 50 SB7510140 3 Posepakke 10
10 180 95 40 90 B7510180 350 Bulkpack
10 180 95 40 90 7510180 50 Forpakning 12
10 180 95 40 90 SB7510180 2 Posepakke 10
*Typegodkjenning SC0621-09 gjelder ikke denne dimensjonen. OBS! Posepakke selges kun i multiplum à ti poser.
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.