Instruksjonsfilm:

Monteringsanvisning Metallekspander

Metallekspander

  • Funksjon: Gripevindene fordeler belastningen på en stor flate og gir maksimal holdbarhet uten andre forsterkninger. Skruen i ekspanderen kan byttes med en annen skrue med samme diameter og gjenge. Metallekspanderen brukes til gipsplater og visse andre platematerialer.
  • Sportype/bits: Pozidrive 2 og 3/skrutrekkerspor.
  • Materiale: Stål.
  • Overflatebehandling: Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.
  • Monteringsinstruksjon: Bor et hull tilpasset størrelsen på ekspanderen iht. tabellen nedenfor. Trykk ekspanderen inn i hullet og trekk den til med hjelp av ekspandertangen. Skru deretter ut skruen og monter festedetaljen ved å montere tilbake samme skrue.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
Skruedim. mm Bits/Hylse Grepområde mm Bor mm Art.nr. E-nummer Antall Forp. ML
OBS! Posepakke selges kun i multiplum à ti poser.
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.