MVBF (utvendig)

  • Funksjon: Bolt (låseskrue) 4.8 med avrundet hode og 4-kant iht. DIN 603.
  • Materiale: Stål 4.8.
  • Overflatebehandling: Varmforsinket, til utendørs bruk.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
D L Art.nr. E-nummer Antall Forp. ML
8 40 91840 1534657 100 Forpakning 6
8 50 91850 1534658 100 Forpakning 6
8 60 91860 1534659 100 Forpakning 6
8 70 91870 1534660 50 Forpakning 8
8 80 91880 1534661 50 Forpakning 6
8 90 91890 1534662 50 Forpakning 6
8 100 918100 1534655 50 Forpakning 6
8 120 918120 1534656 50 Forpakning 6
10 60 911060 1534579 50 Forpakning 6
10 70 911070 1534589 50 Forpakning 6
10 80 911080 1534598 50 Forpakning 6
10 90 911090 1534599 25 Forpakning 8
10 100 9110100 1534568 25 Forpakning 8
10 120 9110120 1534569 25 Forpakning 8
10 140 9110140 1534578 25 Forpakning 6
12 80 911280 1534652 25 Forpakning 6
12 90 911290 1534653 25 Forpakning 6
12 100 9112100 1534649 25 Forpakning 6
12 120 9112120 1534651 20 Forpakning 6
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.