Plateskrue til tynnplate maks. 2 x 0,7 mm

  • Funksjon: Skarp spiss med dobbeltledende gjenger som tar umiddelbart i tynnplaten. Egner seg ved montering der det kreves et 6-kanthode og for å feste plate til plate.
  • Sportype/bits: Hylse 6,35 mm (1/4”)/Philips 2.
  • Materiale: Settherdet stål.
  • Overflatebehandling: Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
D L G Art.nr E-nummer Antall Forp. ML
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.