Rettbåndet skrue allround kombi (utvendig) til tre- og stållekt maks. 1 mm

  • Funksjon: Skarp spiss med dobbeltledende tre- og stålgjenger (Hi-low) som, griper umiddelbart i tre- og stållekten.
  • Sportype/bits: Philips 2.
  • Materiale: Settherdet stål.
  • Overflatebehandling: Zincotech Ag, korrosivitetsklasse C4, til utendørsbruk.
  • Monteringsinstruksjon: Skrutrekker med turtall 2 000–3 000 o/min anbefales.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
D L G Art.nr E-nummer Antall Forp. ML
3.9 30 24 RB230 1000 Forpakning 10
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.