Rettbåndet stålplateskrue (fosfatert) til stållekt maks. 1 mm

  • Funksjon: Skarp spiss med dobbeltledende gjenger som griper umiddelbart, penetrerer svært raskt i stållekten, samtidig som rillene under hodet forsenker skruen.
  • Sportype/bits: Philips 2.
  • Materiale: Settherdet stål.
  • Overflatebehandling: Fosfatert, til innendørsbruk.
  • Monteringsinstruksjon: Skrutrekker med turtall 2 000–3 000 o/m anbefales.
  • Dimensjonering: Ca. 20 stk./m², skrueavstand 20 cm.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
D L G Art.nr E-nummer Antall Forp. ML
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.