Sentrumsbor 5 mm

  • Funksjon: Sentrrumsbor 5 mm brukes sammen med karmbor 14 mm.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
Betegnelse Art.nr Antall Forp. ML
Senterbor 44013 1 Forpakning 10
OBS! 1 stk. sekskantnøkkel følger med i hver forpakning.
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.