Skiltskrue til forsterkningslekt maks. 2 mm

  • Funksjon: Borspiss med enkelledende stålgjenger, borer svært raskt i ståltykkelse inntil 2 mm. Egner seg ved montering der et avrundet hode kreves og for å feste plate mot plate.
  • Sportype/bits: Philips 1.
  • Materiale: Settherdet stål.
  • Overflatebehandling: Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
D L G Art.nr E-nummer Antall Forp. ML
2.9 9.5 9.5 B2995 40000 Bulkpack
2.9 9.5 9.5 2995 1000 Forpakning 16
2.9 9.5 9.5 299500 1534249 250 Forpakning 40
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.