Sortimentskoffert Treskrue TFT (utvendig)

 • Funksjon: Jetting Screws TFT Utvendig er en treskrue med senkhode. Skruens unike innskruingsegenskaper er oppnådd ved å utstyre skruen med en skjærende borspiss, dypere gjenge og spor enn vanlige treskruer samt med skråstilte og langsgående skjær mellom gjengene. Dette gir følgende fordeler:
  • Redusert risiko for sprekker i tre.
  • Lavere moment ved tiltrekking.
  • Redusert innskruingstid.
 • Sportype/bits: TX 20, 25 og 340.
 • Materiale: Settherdet stål.
 • Overflatebehandling: Zincotech Au, korrosivitetsklasse C4, til utendørs bruk.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
Farge Art.nr. Antall Forp. ML
Grønn 76005 1 Forpakning 4
Ca. 915 stk. skruer samt 1 bits TX 20, 25 og 30 inngår. For teknisk spesifikasjon, se produktside Treskrue TFT (utvendig)
 • Informasjonsmateriell

  Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.