Sortimentskoffert Treskrue TFT

 • Funksjon: Jetting Screws TFT er en treskrue med senkhode. Skruens unike innskruingsegenskaper er oppnådd ved å utstyre skruen med en skjærende borspiss, dypere gjenger og spor enn vanlig treskrue samt med skråstilte og langsgående skjær mellom gjengene. Dette gir følgende fordeler:
  • Redusert risiko for sprekker i tre.
  • Lavere moment ved tiltrekking.
  • Redusert innskruingstid.
 • Sportype/bits: TX 10, 15, 20, 25 og 30.
 • Materiale: Settherdet stål.
 • Overflatebehandling: Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
Farge Art.nr. Antall Forp. ML
Lys blå 76006 1 Forpakning 4
Ca. 1 785 stk. skruer samt 1 bits TX 10, 15, 20, 25 og 30 er inkludert. For tekniske spesifikasjoner, se produktside Treskrue TFT
 • Informasjonsmateriell

  Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.